JS-baseret automatisk super advanceret udregning af distance mellem 2 punkter i et kordinatsystem

X1
Y1
X2
Y2